Opus Dei

Opus Dei (www.opusdei.org) je osobní prelaturou Katolické církve. Napomáhá křesťanům všech společenských vrstev, aby žili v souladu se svou vírou, a to v nejrůznějších okolnostech svého všedního života uprostřed světa. Aby plnilo toto poslání, poskytuje Opus Dei duchovní formaci a pastorační péči nejen svým věřícím, ale i každému, kdo o ně projeví zájem, a tím přispívá k evangelizačnímu poslání církve.

Opus Dei doplňuje práci místní církve tím, že nabízí formační kroužky, duchovní obnovy, přednášky, rozmluvy, duchovní cvičení, semináře a pastorační péči, které pomáhají lidem rozvíjet svůj duchovní život a apoštolát. Pro věřící Opus Dei znamená posvěcování práce pracovat podle příkladu Ježíše Krista. To vše pro větší slávu Boží a službu druhým.

Zakladatel sv. Josemaría

Svatý Josemaría Escrivá se narodil ve Španělsku 9. ledna 1902. Dne 2. října 1928 uviděl během duchovních cvičení to, co po něm Bůh žádal: aby založil Opus Dei, prostředek k posvěcování se v každodenní práci a plnění běžných křesťanských povinností všedního dne. V roce 1946 se sv. Josemaría usadil v Římě, aby kromě jiného zdůraznil univerzální charakter Opus Dei, které není vázáno na konkrétní zemi či období.

Monsignor Escrivá zemřel v Římě 26. června 1975. Tou dobou bylo Opus Dei rozšířeno v mnoha zemích a ovlivnilo bezpočet životů. 6. října 2002 papež Jan Pavel II. monsignora Escrivu na Svatopetrském náměstí v Římě svatořečil. Při té příležitosti řekl: „Pokračujte v jeho stopách a rozšiřujte ve společnosti vědomí, že jsme všichni povoláni ke svatosti, bez rozdílu rasy, třídy, kultury a věku.“

Katolická církev slaví svátek sv. Josemaríi 26. června, ve výroční den jeho smrti.

www.josemariaescriva.info

První nástupce sv. Josemaríi v čele Opus Dei: Álvaro del Portillo

Álvaro del Portillo se narodil 11. března 1914 v Madridu. V roce 1935 se stal členem Opus Dei, v roce 1944 byl vysvěcen na kněze a stal se nejbližším spolupracovníkem svatého Josemaríi v Římě, po jehož smrti byl zvolen do čela Opus Dei. Veškerá práce Álvara del Portillo ve vedení Díla se vyznačovala hlubokým spojením s papežem a ostatními biskupy, naprostou věrností zakladatelovi a jeho poselství a neúnavnou pastorační horlivostí. Zemřel 23. března 1994. Byl blahoslaven 27. září 2014.

 

sv. Josemaría Escrivá

bl. Álvaro del Portillo

 
„Zdá se nám, děti moje, že na obzoru splývají nebesa a země. Ale ne, místem, kde se opravdu spojují, jsou vaše srdce, kdy svatě prožíváte běžný život…“ (sv. Josemaría)